Спечели яхтено приключение в разгара на лятото!

 

Ела и ти на звездно парти и уикенд на яхта!

 

Искаш ли да прекараш уикенд през юли на яхта, заедно с твоя най-любим човек, с Михаела Филева и звездите от София Ден и нощ – Димитър Илков и Адриан Зурков?

 

За да бъдеш част от най-щурия и луксозен уикенд на яхта с организирано частно парти, единственото което трябва да направиш е да закупиш чифт очила или рамка за диоптрични очила от Оптики Леонардо.

 

Най-хубавото е, че имаш цял месец да направиш тази покупка, след което на 01.07 ще изтеглим двамата големи победители, които ще изпитат уникално яхтено преживяване на 06-07.07, а други двама пък ще грабнат бестселър модел очила на топ марката Оаkley!

 

Ще бъде звездно! Ела и ти! Включи се в играта!

 

 

Официални правила на играта „Яхтено преживяване с оптики Leonardo”

Официални правила за играта:

 

 1. Организатор на играта.
 2. Организатор на играта е Леонардо ООД с ЕИК BG813147912, с търговски адрес и седалище на управление гр. Варна, ул. Кръстю Мирски 7, ет.3, офис 7, представлявано от Владислава Даскалова в качеството си на управител. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на играта (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.leonardo.bg, както и във всяка оптика Леонардо на територията на Република България.
 3. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.leonardo.bg.

 

 1. Период на Играта.

Играта ще се състои в рамките на 01.06.2019 – 30.06.2019 г. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

 • УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТ/И!

 

 1. Право на участие.

Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 18 години с изключение на служителите на Леонардо ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

 

 1. Механизъм на Играта.

Участниците трябва да направят покупка на слънчеви очила или рамки за диоптрични очила от която и да е оптика, принадлежаща на Леонардо ООД, намираща се на територията на Република България. Онлайн покупките от официалният сайт на Леонардо ООД не са включени в Играта, както и сумата на покупката не играе роля в избора на победителите. Всеки направил покупка има равен шанс да спечели една от двете награди – Яхтено преживяване или чифт очила на марката Oakley.

 

 1. Награди.

Наградите към Играта, предоставена от Леонардо ООД, са:

 1. Двудневно Яхтено преживяване, което ще се състои на 6-7.07.2019 в град Созопол, на обща стойност от 2300лв.

Победителите за Яхтеното преживяване ще получат двудневен престой  с една нощувка на яхта Medusa, предоставена от www.blackseacat.com, морска разходка и присъствие като ВИП гости на частно парти с участието на Михаела Филева и звездите от София Ден и Нощ – Димитър Илков и Адриан Зурков.

Всеки един от двамата победителя има право да вземе и сподели Яхтеното преживяване с човек по негов избор.

Програма на Яхтено приключение:

06.07.2019

13:00 – Качване на BlackSeaCat

14:00 – Обяд на BlackSeaCat

15:00 – Морска разходка

19:00 – Връщане на пристанището

20:00 – Почивка

21:00 – Вечеря

22:00 – Частно парти с Михаела Филева и звездите от София Ден и Нощ – Димитър Илков и Адриан Зурков.

07.07.2019

09-11:00 – Закуска на BlackSeaCat

12:00 – Второ плаване с BlackSeaCat

15:00 – Напускане на BlackSeaCat

 

 1. Два чифта очила на марката Oakley, унисекс модел Holbrook 9102, на обща стойност от 600лв. до 920лв. в зависимост от избора на цвят на модела.

 

Един участник може да спечели само една награда.

Единният идентификатор на всеки участник са неговите две имена и телефон, който собственоръчно е написал на дубликата на оригиналния касов бон на личната си покупка.

 

 • Теглене на победители.

Победителите са общо 4 (четири) човека, които ще бъдат изтеглени на 01.07.2019г в оптика Леонардо, намираща се в гр. София, ул. Витошка 48, от членове на управленския екип, представлявано от Гулиелмо Парон, Петър Балевски и Анна Маринкова.В урните за играта се събират дубликати на касовите бележки, като участниците са написали на гърба им имена и телефон за връзка. В същият ден до 12:00ч Леонардо ООД ще се свърже с четиримата избрани победители, на предоставените от тях мобилни телефони. При неуспешен опит за свързване с победителите в рамките на 3 часа (до 15:00часа), Леонардо ООД ще изтегли нов/и победители, до момента, в който има съгласие от всеки един за участие в наградата Яхтено преживяване, както и съгласие за взимане на очила от марката Oakley.

 

 • Раздаване на наградите.

Наградата за Яхтено преживяване ще бъде предоставена на победителите на 06-07.0719. в град Созопол, в яхт-клуб Созопол. Победителите, спечелили очила на марката Oakley могат да вземат наградата си лично от оптика Леонардо на адрес гр. София, ул. Витоша 48 или по куриер чрез предоставяне на адрес за доставка в рамките на две седмици след обявяването на победителите.

 

 1. Обработване на лични данни.

Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

С регистрацията си в играта участниците дават съгласие за обработване на личните им данни от Леонардо ООД съгласно Общите условия за поверителност тук https://leonardo.bg/bg/term-of-service. Личните данни на всички участници в играта се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица за обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни.

Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от Леонардо ООД само за цели, свързани с тази Игра организирани от Леонардо ООД, както и разпространение на спечелените награди, след което ще бъдат унищожени.

 

 1. Отговорност.

Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции от  играта  и избрани победители или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или други причини, които възпрепятстват реализацията на съответната Игра и/или доставката на награди.

Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Компанията – собстве и/или оператор на уеб сайта „Facebook.com“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.